[Infographic] – TÌM HIỂU VỀ HÀNG NGUY HIỂM.

1/ Khái niệm về hàng nguy hiểm.

Hàng nguy hiểm là hàng hóa có chứa các chất nguy hiểm khi vận chuyển có khả năng gây nguy hại tới tính mạng, sức khỏe con người, môi trường, an toàn và an ninh quốc gia.

Read More

[ HỎI ĐÁP VỀ KHO NGOẠI QUAN – PHẦN 6 ] – XỬ PHẠT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP SAI VÀO KHO NGOẠI QUAN

Câu hỏi: Công ty đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào kho ngoại quan. Do phía đối tác gửi nhầm hàng nên khi cơ quan hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa thì có một mặt hàng là đúng khai báo, một mặt hàng sai về tên hàng, số lượng (mặt hàng không có chính sách) và hai mặt hàng không có khai báo trên tờ khai, hai mặt hàng này đều phải có giấy phép (một mặt hàng phải kiểm dịch động vật một mặt hàng phải kiểm dịch thực vật), do đối tác gửi nhầm hàng nên Công ty không xuất trình được kết quả kiểm tra chuyên ngành.

Read More