Thuế nhà thầu với hàng nhập kho ngoại quan

[Total: 0    Average: 0/5]
a.    Thuế nhà thầu là gì? (Foreign contract tax_Withholdings tax)

Nói một cách chung nhất, thuế nhà thầu là thuế đánh vào thu nhập phát sinh tại Việt Nam của Tổ chức, cá nhân nước ngoài (gọi chung là “nhà thầu nước ngoài”).

Theo đó, đối với thu nhập cho công việc phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam, nhà thầu nước ngoài có nghĩa vụ đối với:

Thuế Giá trị gia tăng (GTGT), thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức kinh doanh có cơ sở hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam.
Thuế GTGT, thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) trong trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài là cá nhân nước ngoài kinh doanh thuộc đối tượng cư trú hoặc không cư trú tại Việt Nam.

Trong một số trường hợp, nhà thầu nước ngoài được coi là có thu nhập phát sinh tại Việt Nam như cung cấp dịch vụ tại Việt Nam, bán hàng trong lãnh thổ Việt Nam, nhận tiền lãi từ công ty Việt Nam,…

b.Tại sao hàng hóa nhập khẩu qua kho ngoại quan có khả năng chịu thuế nhà thầu?

Thông thường, hàng hóa được nhập khẩu thông qua kho ngoại quan dưới hình thức sau:

Bước 1: Hàng hóa được các nhà thầu nước ngoài đưa hàng vào kho ngoại quan (từ nước ngoài).

Bước 2: Hàng hóa được chuyền quyền sở hữu (bán) cho các doanh nghiệp Việt Nam (bao gồm cả doanh nghiệp chế xuất).

Bước 3: Doanh nghiệp Việt Nam tiến hành làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa.

Như vậy, hàng hóa được cung cấp theo hình thức trên có điểm giao, nhận nằm tại kho ngoại quan. Hay nói cách khác, địa điểm giao, nhận hàng hóa nằm trong lãnh thổ Việt Nam.

Theo quy định hiện hành về thuế nhà thầu, thu nhập của nhà thầu nước ngoài có được từ hoạt động cung cấp hàng hóa dưới hình thức điểm giao, nhận hàng hóa nằm trong lãnh thổ Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu. Tuy nhiên, nếu địa điểm giao nhận hàng hóa là tại cửa khẩu Việt Nam hoặc cửa khẩu nước ngoài (và không kèm theo các dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam) thì không thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu.

Căn cứ quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Hải quan số 29/2001/QH10 và khoản 7 Điều 4 Chương I Luật Biên giới quốc gia số 06/2003/QH11 thì kho ngoại quan không phải là cửa khẩu.

Qua phân tích trên chúng ta có thể kết luận thu nhập của nhà thầu nước ngoài từ hoạt động bán hàng hóa thông qua kho ngoại quan là đối tượng chịu thuế nhà thầu.

Chúng tôi lưu ý rằng hàng hóa nhập khẩu được đề cập ở đây phải có yếu tố mậu dịch. Nếu không có yếu tố mậu dịch như nhập khẩu phi mậu dịch, nhập để gia công sau đó xuất trả hàng cho doanh nghiệp nước ngoài,… sẽ không thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu.

 

 

Write a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *