Cuộc thi “Những khoảnh khắc logistics” nhân ngày Sinh nhật VNS 2016