[Infographic] Sự Khác Biệt Giữa Laden On Board Và Shipped On Board

[Total: 3    Average: 4.7/5]

Thực tế khi làm hoặc phân tích vận đơn, các bạn sẽ nhìn thấy thuật ngữ Laden On board và Shipped on board khá thường xuyên.

Vậy, liệu có sự khác biệt nào giữa thông báo “Laden on Board” và “Shipped on Board” trên vận đơn đường biển hay không? (Laden on Board and Shipped on Board notation)

Xin giải thích như sau:

Laden on board = sự xác nhận của chủ thể phát hành vận đơn, ở đây chính là hàng tàu, người vận chuyển hoặc công ty giao nhận (Carrier/lines/forwarder) rằng hàng hoá đã được xếp lên tàu và khi sự xác nhận này đi kèm với một ngày cụ thể, điều đó có nghĩa là hàng hoá (cargo) được mô tả trên vận đơn (Bill of Lading) đã được xếp lên tàu trên vào chính ngày cụ thể được đề cập.

Nếu không có ngày cụ thể được đề cập, ngày vận đơn sẽ được coi là chính ngày mà hàng hoá đã được xếp lên tàu. Laden on board chỉ có nghĩa là hàng hoá đã được xếp lên tàu và không được hiểu là tàu đã rời bến cùng hàng hóa trên tàu

Shipped on board = Xác nhận của chủ thể phát hành vận đơn rằng hàng hóa (cargo) đã được xếp lên tàu và tàu đã khởi hành rời cảng bốc hàng (Port of Loading). Khi cụm “Shipped on board” đi kèm với một ngày cụ thể, điều đó có nghĩa là hàng hoá được mô tả trên vận đơn đã được xếp lên khoang tàu và con tàu đã khởi hành vào ngày đó.

Nếu không đề cập tới ngày cụ thể, thì ngày vận đơn sẽ được coi là ngày giao hàng.

 

Theo UCP600 Điều 20 – Mục A – khoản “ii” làm chĩ rõ điểm này như sau:

– Phần on board notation (Ghi chú lên tàu) cho biết ngày hàng đã được xếp lên trên tàu và tàu đã khởi hành (chính là Shipped on board)

Ngày phát hành vận đơn sẽ được coi là ngày vận chuyển, trừ khi vận đơn bao gồm phần ghi chú lên tàu (on board notation) cho biết ngày vận chuyển là ngày nào, trong trường hợp đó ngày ghi trong phần ghi chú lên tàu sẽ được coi là Ngày giao hàng.

(Nguồn: Trung tâm Kiến Tập)

 

 

 

Có thể bạn muốn xem thêm: 

Write a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *