[ HỎI ĐÁP VỀ KHO NGOẠI QUAN – PHẦN 5 ] – ĐỐI TƯỢNG MIỄN THUẾ

[Total: 1    Average: 5/5]
Câu hỏi: Hàng hóa của công ty chúng tôi nhập khẩu từ nước ngoài về kho ngoại quan thì có thuộc trường hợp miễn thuế không?

Trả lời:

Căn cứ Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 107/2016/QH13  ngày 06 tháng 04 năm 2016 của Chính phủ:

Điều 2. Đối tượng chịu thuế

   2. Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.

   …4. Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không áp dụng đối với các trường hợp sau:

     …c) Hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác;

Theo quy định trên, hàng hoá của Công ty từ nước ngoài gửi kho ngoại quan chờ làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam thì chưa phải nộp các loại thuế có liên quan.  Trường hợp hàng hoá nhập khẩu từ kho ngoại quan vào thị trường trong nước thì thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định trên.

Write a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *