Bao gồm các dịch vụ tư vấn và thực hiện trọn gói:

-Triển lãm trong và ngoài nước
-Dự án cho các khách sạn/khu nghỉ dưỡng
-Nhập dây chuyền nhà máy,
-Nhập, Tạm nhập tái xuất các thiết bị phục vụ ngành dầu khí…
-Quản lý định mức may gia công…

Công việc bao gồm:

-Lên kế hoạch, giám sát tiến trình, bao gồm các tuyến đường vận tải nguy hiểm, thời gian vận chuyển, các cước phí vận chuyển có liên quan.
-Đề nghị mức chi phí hợp lí tại nhiều địa điểm xuất xứ khác nhau
-Hoàn thành chuỗi cung ứng / Dịch vụ quản lí dự án, tối đa hóa phương án vận chuyển, lưu kho…
-Đa dạng hóa bao bì đóng gói dựa trên đặc trưng của từng mặt hàng.
-Giao hàng tại các vùng sâu vùng xa
-Giám sát hậu cần tại chỗ để tiến trình làm hàng đạt hiệu quả tốt nhất
-Theo dõi, giám sát cập nhật tình trạng hàng hóa cho khách hàng