GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

Viết Nam cung cấp chuỗi dịch vụ giao nhận vận chuyển hàng hóa quốc tế và nội địa cho khách từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng bao gồm:tổ chức vận chuyển , lưu kho, lưu bãi, làm các thủ tục giấy tờ và các dịch vụ khác có liên quan để giao hàng hóa. Viết Nam luôn hướng đến tiêu chí: Nhanh chóng; Chính xác; Luôn cải tiến dịch vụ và Đôi bên cùng có lợi.