7 Điều Bị Hiểu Lầm Trong Ngành Vận Tải Biển

Vận tải biển là một ngành công nghiệp khổng lồ. Hầu như bất kỳ lĩnh vực thương mại và kinh doanh nào cũng đều có liên quan tới ngành vận tải biển không ít thì nhiều. Nếu bạn đang nghĩ đến việc bước chân vào thế giới kinh doanh và đang cân nhắc sử dụng dịch vụ vận tải biển, thì trước hết sẽ có những định kiến nhầm lẫn về ngành vận tải biển mà bạn cần làm rõ thực hư. Read More

SƠ ĐỒ PHÁT HÀNH VÀ LUÂN CHUYỂN SURRENDERED B/L:

I-Vận đơn nộp tại cảng bốc hàng (Surrendered B/L):

“Surrender”có nghĩa là “giao nộp lại chứng từ”, hoặc chứng từ đó đã “được thu hồi”. Thuật ngữ này cùng một số thuật ngữ khác xuất hiện trong vài chục năm gần đây đều dưới dạng là tập quán. Vì vậy, chưa có một định nghĩa được công nhận rộng rãi và đưa vào các văn bản pháp luật hàng hải quốc tế.

Read More

Quy trình cấp lại vận đơn và những điều lưu ý

HỎI: Người giao hàng (người gửi hàng, người cầm giữ vận đơn) bị mất (hay thất lạc) vận đơn và đề nghị người vận chuyển (chủ tàu) cấp lại một bộ vận đơn mới thì thủ tục cấp lại như thế nào và cần lưu ý những gì để vừa an toàn cho người cấp vừa giúp được khách hàng?

Read More