Quy trình hoạt động kho logistics phần 1: Nhận hàng và đưa hàng vào kho

  1. Tài xế đến kho phải đăng ký với bảo vệ, xuất trình bộ chứng từ giao hàng cho bảo vệ. Bảo vệ có nhiêm vụ ghi lại tên công ty, tên người giao, số xe, tổng số lượng thùng và số hoá đơn vào sổ bảo vệ.
  2. Checker nhận chứng từ sau đó kiểm tra bộ chứng từ giao hàng trước khi cho hàng xuống pallet (nếu thiếu chứng từ thì phải chờ đến khi xác định xong chứng từ mới cho hàng vào kho).
  3. Khi xuống hàng tài xế phải đặt hàng trên pallet và phân hàng theo từng loại và theo từng hạn sử dụng trước khi kéo vào khu vực để hàng nhận.
  4. Checker tiến hành kiểm, đếm hàng dựa vào phiếu nhập hàng, kiểm tra theo các tiêu chí sau: Read More