Ai là ai trong ngành Logistics?

Thông thường một lô hàng được vận chuyển từ một người ở quốc gia này sang người kia ở một quốc gia khác, sẽ phải trải qua một quá trình tương đối phức tạp, và liên quan đến rất nhiều cá nhân và tổ chức. Vai trò của các cá nhân và tổ chức này có thể gây cho bạn nhiều nhầm lẫn về các trách nhiệm và công việc của họ đối với lô hàng của bạn. Biết rõ ai là ai trong ngành logistics có thể giúp bạn giảm thiểu được những rắc rối không đáng có đối với lô hàng của mình. Read More

SƠ LƯỢC MẶT SAU VẬN ĐƠN ĐƯỜNG BIỂN

  1. Định nghĩa – Definitions:” Người chuyên chở “ nghĩa là bên ký vận đơn. “ Chủ hàng “ bao gồm người gửi hàng, người nhận hàng thực, người giao nhận, người nhận hàng, người cầm vận đơn và ngừơi chủ của hàng hóa. “ Tàu biển “ bao gồm các tàu biển, ( kể cả tàu thay thế ), tàu, xà lan, thuyền bốc dỡ hàng hay bất cứ phương tiện nào khác của mình hoặc được thuê mướn và điều hành bởi người chuyên chở, sử dụng để thực hiện hợp đồng này.

    Read More

Chi phí logistics là gì?

Tổng chi phí logisics đư¬ợc hình thành từ chi phí của các hoạt động cấu thành, bao gồm 6 loại chi phí chủ yếu:

Read More

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH KHO NGOẠI QUAN

Là một trong những công ty hoạt động tích cực trên thị trường logistics, Viết Nam luôn không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Kho ngoại quan – Bonded warehouse chính là một trong các sản phẩm chiến lược của Viết Nam.

Read More

Thuế nhà thầu với hàng nhập kho ngoại quan

a.    Thuế nhà thầu là gì? (Foreign contract tax_Withholdings tax)

Nói một cách chung nhất, thuế nhà thầu là thuế đánh vào thu nhập phát sinh tại Việt Nam của Tổ chức, cá nhân nước ngoài (gọi chung là “nhà thầu nước ngoài”).

Read More