7 Điều Bị Hiểu Lầm Trong Ngành Vận Tải Biển

Vận tải biển là một ngành công nghiệp khổng lồ. Hầu như bất kỳ lĩnh vực thương mại và kinh doanh nào cũng đều có liên quan tới ngành vận tải biển không ít thì nhiều. Nếu bạn đang nghĩ đến việc bước chân vào thế giới kinh doanh và đang cân nhắc sử dụng dịch vụ vận tải biển, thì trước hết sẽ có những định kiến nhầm lẫn về ngành vận tải biển mà bạn cần làm rõ thực hư. Read More

Hệ Thống Đại Lý Trong Ngành Giao Nhận Vận Tải

Là nền tảng của sự phát triển và thương mại quốc tế, ngành vận tải biển về cơ bản đang góp phần vận hành nền kinh tế thế giới. Người có am hiểu cho bạn biết nó là một ngành công nghiệp đầy thú vị để tham gia chắc chắn là những người có liên quan đến những trách nhiệm to lớn nào đó. Quyết định bạn muốn làm việc với ai và làm thế nào để xây dựng sự hợp tác trong lĩnh vực này là hai quyết định rất quan trọng mà bạn phải cân nhắc cẩn thận ngay từ khi bắt đầu. Read More