7 Điều Bị Hiểu Lầm Trong Ngành Vận Tải Biển

Vận tải biển là một ngành công nghiệp khổng lồ. Hầu như bất kỳ lĩnh vực thương mại và kinh doanh nào cũng đều có liên quan tới ngành vận tải biển không ít thì nhiều. Nếu bạn đang nghĩ đến việc bước chân vào thế giới kinh doanh và đang cân nhắc sử dụng dịch vụ vận tải biển, thì trước hết sẽ có những định kiến nhầm lẫn về ngành vận tải biển mà bạn cần làm rõ thực hư. Read More

TẦM QUAN TRỌNG CỦA KHO TRONG XÚC TIẾN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI

Importance of Warehousing In the Development of Trade and Commerce:

Warehousing or storage refers to the holding and preservation of goods until they are dispatched to the consumers. Generally, there is a time gap between the production and consumption of products. By bridging this gap, storage creates time utility.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH KHO NGOẠI QUAN

Là một trong những công ty hoạt động tích cực trên thị trường logistics, Viết Nam luôn không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Kho ngoại quan – Bonded warehouse chính là một trong các sản phẩm chiến lược của Viết Nam.

Read More

Kho hàng hóa đóng vai trò như thế nào trong chuỗi cung ứng?

Trước đây kho chứa hàng được coi là một nơi thuận tiện tạm thời, chịu chi phí và không tạo ra lợi nhuận.  Nó được nhìn với cặp mắt không thân thiện bởi đơn giản là một tòa nhà để che mưa che nắng cho hàng hóa không hơn không kém.

Read More

Lean và hệ thống chất lượng trong SCM?

• Giới thiệu quản lý chất lượng
• Quản lý chất lượng toàn diện TQM
• Các công cụ quản lý chất lượng toàn diện
• Giới thiệu Lean
• Cấu trúc của lean
• Kanban
• JIT
• Ngôi nhà chất lượng
• Duy trì năng suất toàn diện
• Cải tiến liên tục
• Các công cụ quản lý chất lượng