FOB hay CIF…lợi và hại?

Nhìn chung, nếu bán theo FOB thì:

“FOB”(free on board): có nghĩa là giao hàng trên tàu, người bán có nghĩa vụ bốc hàng lên trên con tàu do người mua chỉ định. Rủi ro về hàng hóa, và mọi chi phí liên quan đến hàng hóa được chuyển sang cho người mua kể từ thời điểm hàng hóa được đặt trên tàu và người bán hoàn thành xong nghĩa vụ của mình. Read More