PHÂN BIỆT KHO NGOẠI QUAN, ĐỊA ĐIỂM THU GOM HÀNG LẺ (CFS), KHO BẢO THUẾ.

DIFFERENCES BETWEEN THE BONDED WAREHOUSE, THE CFS AND THE DUTY-SUSPENSION

CONTENT THE BONDED WAREHOUSE THE CFS THE DUTY – SUSPENSION
Definition  Kho ngoại quan là khu vực kho, bãi lưu giữ hàng hóa đã làm thủ tục hải quan được gửi để chờ xuất khẩu; hàng hóa từ nước ngoài đưa vào gửi để chờ xuất khẩu ra nước ngoài hoặc nhập khẩu vào Việt Nam

Read More

Lợi ích kinh tế: Kho hàng giúp giảm tổng chi phí hậu cần.

a-Gom Hàng Lẻ: Kho có thể được sử dụng để nhận hàng từ nhiều nhà máy. Hàng nhận được sau đó có thể được gom lại để cung cấp cho một khách hàng hoặc một nơi đến duy nhất. Điều này giúp cung cấp nhiều kiện hàng nhỏ như thành một kiện hàng lớn duy nhất cho một điểm đến duy nhất. Phương thức này giúp làm giảm tổng chi phí vận chuyển. Ví dụ, nếu một công ty vận tải muốn gửi nhiều kiện hàng từ các nguồn khác nhau ở Mumbai đến London, công ty này sẽ mang tất cả các kiện hàng đến một nhà kho nơi mà tất cả các kiện hàng đó (trong một khoảng thời gian nhất định) được gom lại và gửi thành một kiện hàng lớn duy nhất.

Read More