FOB hay CIF…lợi và hại?

Nhìn chung, nếu bán theo FOB thì:

“FOB”(free on board): có nghĩa là giao hàng trên tàu, người bán có nghĩa vụ bốc hàng lên trên con tàu do người mua chỉ định. Rủi ro về hàng hóa, và mọi chi phí liên quan đến hàng hóa được chuyển sang cho người mua kể từ thời điểm hàng hóa được đặt trên tàu và người bán hoàn thành xong nghĩa vụ của mình. Read More

Trách nhiệm của người vận chuyển ra sao khi giao hàng ở cảng đích cho người cầm vận đơn giả

Luật pháp Việt Nam và thông lệ quốc tế đều công nhận vận đơn là chứng từ thể hiện quyền sở hữu hàng hóa (Document of Title). Người cầm giữ vận đơn hợp pháp có
thể dùng nó để chiết khấu với ngân hàng vay tiền trước khi hàng về, có thể cầm cố nó như một loại tài sản để xin cấp tín dụng (Đièu 73 Bộ luật hàng hải Việt Nam và British
Shipping Law, Vol, 5 Page 107). Chính vì vậy, các công ty vận tải biển đều quản lý vận đơn rất chặt chẽ. Người ta coi vận đơn như tờ séc vì, với tờ séc người sở hữu có thể đến
ngân hàng rút tiền mặt, thì với vận đơn người cầm giữ hợp thức (B/L Holder in good faith) có thể nhận hàng khi tàu về cảng đích. Nếu quản lý vận đơn không chặt chẽ, người
chuyên chở phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Các tòa án quốc tế coi việc người chuyên chở giao hàng cho kẻ cầm vận đơn giả cũng tương tự như giao hàng không thu hồi vận đơn gốc. Sau dây là một trường hợp điển hình:
Hãng tàu ML trong một lô hàng chở đến cảng Abidjan và Contonou ở Tây Phi đã giao hàng cho kẻ cầm vận đơn giả. Chủ hàng thật đã kiện ML tại tòa án Anh để đòi bồi
thường thiệt hại vì cho rằng hãng tàu đã giao hàng mà không thu hồi vận đơn thật, tức vận đơn gốc. ML lập luận rằng mình được miễn trách nhiệm trong trường hợp này vì Điều 5-3b mặt sau vận đơn nói rằng “Trong bất cứ trường hợp nào nếu hợp đồng vận chuyển bắt đầu tại cảng xếp hàng và/hoặc kết thúc tại cảng dỡ hàng thì người vận chuyển không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với hư hỏng mất mát hàng hóa vì bất cứ lý do gì trước khi hàng hóa được xếp lên tàu hoặc sau khi dỡ khỏi lan can tàu cho dù hàng hóa thực tế hoặc ngầm hiểu là đã được đặt dưới sự trông nom và bảo quản của người
vận chuyển”.

Read More

Sửa chữa hàng hóa trong kho ngoại quan

(Ngày gửi: 13/03/2017 – Trả lời: 21/03/2017)

Công ty tôi là Công ty TNHH GE Việt Nam có mua hàng của nhà cung cấp trong nước, tuy nhiên nhà cung cấp này lại mua hàng ở nước ngoài và bán lại cho Công ty tôi. Nhà cung cấp này đã nhập hàng về kho ngoại quan, tuy nhiên trước khi giao hang cho Công ty tôi, Nhà cung cấp muốn sửa chữa lô hàng đó để đạt yêu cầu chất lượng trước khi giao hàng, nhưng vì hàng hóa trong kho ngoại quan nên Nhà cung cấp trình bày với Công ty rằng họ không thể xuất hàng mang đi sửa, vậy kính đề nghị Cục Hải quan hướng dẫn Nhà cung cấp có được phép làm thủ tục hải quan để xuất hàng đi sửa không?

Read More

GSP là gì?

GSP lả viết tắt của Generalized System of Preferences _Chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập. Đó là một hệ thống mà theo đó các nước phát triển, được gọi là các nước cho hưởng, cho các nước đang phát triển hoặc kém phát triển, được gọi là các nước được hưởng, hưởng chế độ ưu đãi bằng cách giảm hoặc miễn thuế. Giấy GSP chính là C/O mẫu A.

Read More