Hệ Thống Đại Lý Trong Ngành Giao Nhận Vận Tải

Là nền tảng của sự phát triển và thương mại quốc tế, ngành vận tải biển về cơ bản đang góp phần vận hành nền kinh tế thế giới. Người có am hiểu cho bạn biết nó là một ngành công nghiệp đầy thú vị để tham gia chắc chắn là những người có liên quan đến những trách nhiệm to lớn nào đó. Quyết định bạn muốn làm việc với ai và làm thế nào để xây dựng sự hợp tác trong lĩnh vực này là hai quyết định rất quan trọng mà bạn phải cân nhắc cẩn thận ngay từ khi bắt đầu. Read More

Master B/L Và House B/L: Câu Trả Lời Đầy Đủ Và Chi Tiết Nhất Về Sự Khác Nhau Giữa Chúng

Bên cạnh việc cố gắng để có tìm được mức giá vận chuyển container cạnh tranh, thì thứ thậm chí còn quan trọng hơn đó là kiểm tra chứng từ. Có lẽ chứng từ quan trọng nhất trong ngành vận tải biển chính là Bill of Lading (vận đơn). Nhiều sự nhầm lẫn có thể phát sinh từ loại chứng từ này, thế nên việc hiểu được các loại Bill of Ladings khác nhau và chúng khác biệt như thế nào là rất cần thiết.

Read More

[ỨNG DỤNG BARCODE TRONG QUẢN LÍ KHO HÀNG PHẦN 1] – GIỚI THIỆU VỀ BARCODE

Mã vạch – Barcode là gì?

Mã vạch trong tiếng Việt hay còn gọi là Barcode trong tiếng Anh. Đây là một công nghệ dùng để nhận dạng và thu thập dữ liệu, dựa vào một mã số hoặc chữ số cho một đối tượng nào đó. Mã vạch này bao gồm dãy vạch có độ lớn nhỏ khác nhau và có khoảng trống song song xen kẽ, chúng được sắp xếp theo một quy tắc mã hóa nhất định nào đó để các máy quét, máy đọc mã vạch có thể đọc được thông tin.

Read More