[ HỎI ĐÁP VỀ KHO NGOẠI QUAN – PHẦN 4 ] – THỦ TỤC CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU TRONG KHO NGOẠI QUAN

Câu hỏi: Công ty là công ty thương mai có vốn đầu tư nước ngoài 100%, hiện tại chúng tôi có nhu cầu nhập khẩu mua mặt hàng linh kiện của robot công nghiệp từ công ty ở nước ngoài sau đó bán lại cho 1 số DNCX, nhưng do quy định nôi bộ của nước bạn, họ yêu cầu chúng tôi phải giao dịch thông qua chi nhánh Việt nam. Do đó bên chi nhánh VN đang hướng dẫn công ty chúng tôi giao dịch theo hình thức sau: Chi nhánh tại VN nhập khẩu hàng về kho ngoại quan, sau đó sẽ tiến hành thủ tục chuyển quyền sở hữu hàng hóa trong kho ngoại quan cho bên tôi? Vậy xin hỏi việc chuyển quyền sở hữu này dựa trên dựa trên quy định nào? Thủ tục ra sao? Và công ty tôi có được phép thực hiện việc này không?

Read More

Câu Hỏi Phỏng Vấn: Câu hỏi 13. How do you handle change? Anh/Chị đối phó với sự thay đổi thế nào? Are you good at dealing with change? Anh/Chị có giỏi trong việc đối phó với sự thay đổi không?

Tham Khảo Cách Trả Lời:

I’m good at dealing with change because I’m a quick thinker. If new information makes us change our marketing strategy for example, I’ll be quick to analyze the information and create a plan to make the changes.

Read More

[ HỎI ĐÁP VỀ KHO NGOẠI QUAN – PHẦN 3 ] – THỦ TỤC THUÊ KHO NGOẠI QUAN

Câu hỏi: Chúng tôi là 1 công ty giao nhận của Nhật mới thành lập tháng 7/2017. Hiện giờ đang muốn thuê 1 “Kho ngoại quan” để chứa hàng hóa chất nguy hiểm & không nguy hiểm, công ty không phải là chủ hàng mà chỉ là người được chủ hàng chỉ định quản lý hàng hóa của họ tại đầu Việt Nam do hiện tại chủ hàng không có văn phòng đại điện tại Việt Nam.

Read More

SƠ ĐỒ PHÁT HÀNH VÀ LUÂN CHUYỂN SURRENDERED B/L:

I-Vận đơn nộp tại cảng bốc hàng (Surrendered B/L):

“Surrender”có nghĩa là “giao nộp lại chứng từ”, hoặc chứng từ đó đã “được thu hồi”. Thuật ngữ này cùng một số thuật ngữ khác xuất hiện trong vài chục năm gần đây đều dưới dạng là tập quán. Vì vậy, chưa có một định nghĩa được công nhận rộng rãi và đưa vào các văn bản pháp luật hàng hải quốc tế.

Read More

Thủ tục chuyển quyền sở hữu trong Kho ngoại quan

Doanh nghiệp (DN) nội địa có thể mua hàng của DN nước ngoài có hàng gửi ở Kho ngoại quan Việt Nam và chỉ cần làm thủ tục chuyển quyền sở hữu trong Kho ngoại quan (mà không cần mở TK nhập khẩu). Sau đó DN nội địa có thể bán hàng vào DN khác ở nội địa hoặc xuất khẩu cho đối tác khác ở nước ngoài . Thủ tục thuế NK, VAT và các loại thuế khác (nếu có) sẽ được thực hiện như thế nào? và ở khâu nào?

Read More

Cách lập bộ hồ sơ mở TK KNQ như thế nào

Trả lời: Bộ hồ sơ mở TK KNQ bao gồm:
– Invoice
– Packing list
– Hợp đồng thuê kho Ngoại quan (có mẫu của hải quan)
– L/c sao y ( nếu có)
– Bill
– Manifest (tu chỉnh nếu bill tu chỉnh)
– Thông báo hàng đến (nếu bên khách hàng là người nhận thông báo)
– D/O (giao sau khi mở tờ khai cũng được).
– Đối với mặt hàng nông sản (điều, cà phê,…..) phải có giấy chứng nhận kiểm tra thực vật (nên phải có chứng nhận xuất xứ để làm căn cứ làm kiểm dịch thực vật tại cơ quan kiểm dịch)