Quy chế kho ngoại quan

Đối tượng được phép thuê Kho ngoại quan:

Các đối tượng nói tại khoản 1 Điều 6 Quy chế Kho ngoại quan đều được phép thuê Kho ngoại quan để gửi hàng chờ xuất khẩu và chờ nhập khẩu của mình. Trường hợp các doanh nghiệp này xuất hoặc nhập khẩu uỷ thác cho các doanh nghiệp khác không được quyền xuất nhập khẩu trực tiếp thì lô hàng uỷ thác đó cũng được phép gửi Kho ngoại quan và bên nhận uỷ thác có nghĩa vụ chấp hành mọi quy định của quy chế kho ngoại quan và các trách nhiệm pháp lý liên quan khác.

Read More

Trách nhiệm của người vận chuyển ra sao khi giao hàng ở cảng đích cho người cầm vận đơn giả

Luật pháp Việt Nam và thông lệ quốc tế đều công nhận vận đơn là chứng từ thể hiện quyền sở hữu hàng hóa (Document of Title). Người cầm giữ vận đơn hợp pháp có
thể dùng nó để chiết khấu với ngân hàng vay tiền trước khi hàng về, có thể cầm cố nó như một loại tài sản để xin cấp tín dụng (Đièu 73 Bộ luật hàng hải Việt Nam và British
Shipping Law, Vol, 5 Page 107). Chính vì vậy, các công ty vận tải biển đều quản lý vận đơn rất chặt chẽ. Người ta coi vận đơn như tờ séc vì, với tờ séc người sở hữu có thể đến
ngân hàng rút tiền mặt, thì với vận đơn người cầm giữ hợp thức (B/L Holder in good faith) có thể nhận hàng khi tàu về cảng đích. Nếu quản lý vận đơn không chặt chẽ, người
chuyên chở phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Các tòa án quốc tế coi việc người chuyên chở giao hàng cho kẻ cầm vận đơn giả cũng tương tự như giao hàng không thu hồi vận đơn gốc. Sau dây là một trường hợp điển hình:
Hãng tàu ML trong một lô hàng chở đến cảng Abidjan và Contonou ở Tây Phi đã giao hàng cho kẻ cầm vận đơn giả. Chủ hàng thật đã kiện ML tại tòa án Anh để đòi bồi
thường thiệt hại vì cho rằng hãng tàu đã giao hàng mà không thu hồi vận đơn thật, tức vận đơn gốc. ML lập luận rằng mình được miễn trách nhiệm trong trường hợp này vì Điều 5-3b mặt sau vận đơn nói rằng “Trong bất cứ trường hợp nào nếu hợp đồng vận chuyển bắt đầu tại cảng xếp hàng và/hoặc kết thúc tại cảng dỡ hàng thì người vận chuyển không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với hư hỏng mất mát hàng hóa vì bất cứ lý do gì trước khi hàng hóa được xếp lên tàu hoặc sau khi dỡ khỏi lan can tàu cho dù hàng hóa thực tế hoặc ngầm hiểu là đã được đặt dưới sự trông nom và bảo quản của người
vận chuyển”.

Read More

Chi phí logistics là gì?

Tổng chi phí logisics đư¬ợc hình thành từ chi phí của các hoạt động cấu thành, bao gồm 6 loại chi phí chủ yếu:

Read More

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH KHO NGOẠI QUAN

Là một trong những công ty hoạt động tích cực trên thị trường logistics, Viết Nam luôn không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Kho ngoại quan – Bonded warehouse chính là một trong các sản phẩm chiến lược của Viết Nam.

Read More

XUẤT NHẬP KHẨU CÓ PHẢI LÀ MỘT NGHỀ HẤP DẪN?

Có thể bạn đang thắc mắc xuất nhập khẩu là gì? Công việc xuất nhập khẩu như thế nào, cần những yêu cầu gì để có thể đi làm và đặc biệt là liệu bạn có thể kiếm ăn được với nghề nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu?

Read More

SINH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU-LOGISTICS CẦN GÌ

Sẵn ngồi ngẫm lại a Thạch, cũng là gần đây có mời nhiều đại diện doanh nghiệp về chia sẻ cho sinh viên, nên Ha Le muốn viết 1 bài cho các bạn có ý định theo nghề Xuất nhập khẩu-Logistics.

Read More