11/ DDP (Delivered Duty Paid): giao tới đích đã nộp thuế(…đích quy định).

[Total: 0    Average: 0/5]

Nghĩa vụ của bên bán:
– Giao hàng đúng như qui định của HĐ.
– Chịu mọi trách nhiệm về rủi ro và phí tổn về hàng hóa trước khi giao cho người mua.
– Giao hàng đến nơi qui đinh trên phương tiện chở tới.
– Tiến hành thông quan XNK (cung cấp giấy phép XNK, trả mọi khoản chi phí và thuế XNK).
– Cung cấp các chứng từ để người mua có thể nhận hàng tại nơi qui định (Vd: lệnh phiếu, giấy lưu kho và chứng từ kho bãi hoặc chứng từ vận tải).
– Chứng từ bát buộc: Hóa đơn thương mại, lệnh giao hàng, giấy lưu kho hoặc chứng từ vận tải. Giấy phép NK.

Nghĩa vụ của người mua:
– Nhận hàng tại nơi đến qui định.
– Chịu mọi rủi ro và chi phí phát sinh trong ngày sau khi hàng nằm trong quyyèn định đoạt của mình.
– Thực hiện các công việc hỗ trợ cho bên bán (nếu có yêu cầu) với chi phí bên bán chịu.
Ngoài các điều kiện chủ yếu trên đây trong thực tế còn hình thành nhiều điều kiện khác dựa trên các điều kiện chủ yếu này.

Write a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *