10/ DAP (Delivered At Place): giao tại nơi đến (nơi đến quy định).

[Total: 0    Average: 0/5]

Nghĩa vụ của bên bán:
– Giao hàng đúng theo qui định của HĐ.
– Chịu mọi chi phí rủi ro và tổn thất về hàng hóa trước khi hàng được giao cho bên mua tại nơi đến qui định trên phương tiện sãn sàng để chở tiếp.
– Thuê phương tiện vận tải (ký HĐ và trả toàn bộ cước phí ).
– Giao hàng tại nơi đến đúng theo qui định của HĐ.
– Trả toàn bộ chi phí về bốc, dỡ hàng hóa.
– Cung cấp cho người mua những chứng từ để người mua có thể nhận hàng tại nơi đến (như lênh phía giao hàng, vận đơn…)
– Thực hiện việc thông quan XK (cung cấp giấy phép XK, trả các chi phí, trả các thứ thuế và các chi phi lien quan đến Xk nếu có).
– Chứng từ bắt buộc: Hóa đơn thương mại, phếu giao hàng hóa vận đơn đường biển, giấy phép XK.

Nghĩa vụ của người mua:
– Nhận hàng tại nơi đến.
– Chịu mọi chi phí, rủi ro và tổn thất về hàng hóa kể từ khi nhận hàng ở cầu cảng.

Write a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *