Sứ mệnh VIẾT NAM

Bởi Michael Trung

Điều kiện cần để Viết Nam chúng ta thể tồn tại phát triển trong ngành logistics từ dịch vụ khai báo hải quan,vận tải,lưu kho:

  1. Đối với các đối tác: Đóng góp vào thànhcông của đối tác bằng quá trình cộng tác lâudài trên tinh thần đôi bên cùng lợi chânthành, đặc biệt phát huy thế mạnh đắp điểm yếu cho nhau.
  2. Đối với khách hàng bên ngoài: những người bạn đồng hành không thể thiếu chúng ta phải mang đến sự thuận lợi hỗtrợ tốt nhất  để họ cảm thấy tự hào khi sửdụng dịch vụ Viết Nam.
  3. Đối với khách hàng nội bộ: tạo ra môi trườnglàm việc lành tính hội trở thành doanhnhân thực thụ trong ngành logistics

 

Nhận xét khách hàng

0000
Diện tích kho ngoại quan và CFS (Mét vuông_m2)
00
Thành viên Viết Nam
0000
Đại lý World Cargo Alliance toàn cầu
0000
Lịch sử hình thành từ năm